23-06-2024 23:11

Eğitim-öğretimde nasıl daha başarılı olabiliriz?

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 13/07/2022
Finlandiya, Kanada, Güney Kore gibi kaliteli eğitim sistemine sahip ülkelerin sırrı ne, biliyor musunuz? Peki, biz yüksek potansiyelimizi nasıl başarıya çevirebiliriz? The Center on International Education Benchmarking (CIEB) bu soruların peşine düşüyor. Eğitimde yüksek performans gösteren ülkeleri masaya yatıran bu rapor, bizim gibi eğitim başarısını artırmak isteyen ülkeler için önemli ipuçları da sunuyor.
.stripslashes($urun->baslik).

1. Okula başlamadan önce çocuklara ve ailelere destek sağlanmalı

Yapılan araştırmalar sağlıklı bir şekilde okula başlayan öğrencilerin daha meraklı, araştırmacı ve hazır olduklarını ispatlamıştır. Bu ülkeler, çalışan anneleri mağdur etmemek için nitelikli anaokullarının sayısını artırıyor. Bunu yapmayan ülkeler ise gittikçe büyüyen bir gelir eşitsizliğine sahip olduğu için birçok çocuk, okula dezavantajlı olarak başlıyor. Bu durumun üstesinden gelmek her geçen gün daha da zor oluyor.

2. Risk altındaki çocuklara daha çok kaynak ayrılmalı

Eğitimde en iyi performansı göste- ren ülkeler, geçmişten ders çıkararak önemli kararlar vermiş ve başarılı olmuşlardır. Eskiden sadece avantajlı öğrencilerin sahip olduğu eğitim standartlarını tüm öğrencilere sundular. Avantajlı öğrenciler algılama ve zekâları sayesinde verilen eğitim-öğretimden en yüksek verimi alabiliyorken, dezavantajlı çocukların aynı verimi alamadığını gördüler. Bunun üzerine dezavantajlı öğrenciler için daha çok öğ- retmenle çalışmayı kararlaştırdılar. Bazı ülkeler, en iyi öğretmelerine ücretle teşvik sağlayarak, dezavantajlı ailelerin çocuklarına daha kaliteli eğitim vermenin yollarını buldu.

3. Yüksek kalitedeki öğretmenlerin seçimi garanti altına alınmalı

Eğitim sistemleriyle göz dolduran ülkeler, önceden sadece seçkin öğrencilerin sahip olduğu standartların genele yayılmasının, yüksek kalitedeki öğretmenler olmadan başarılamayacağını anlamıştır. Türkiye’deki eğitimin en büyük sorunlarından biri, öğretmenlik mesleğini icra edecek kişilerin seçimlerinin kıstaslarla belirlenmemesidir. Örneğin öğretmenlik bölümünü seçecek adaylardan diksiyon dersleri, sınıf hâkimiyeti, olaylara ön yargılı bakmamak; eşitlik duygusuna, üst düzey empati yeteneğine, özgürlükçü bir bakış açısına sahip olmak; sabırlı olmak gibi birçok özelliğe sahip olması istense güzel olmaz mı? Ayrıca, bu özelliklere sahip adayların üniversite sınavında ilk 40.000 kişi arasına girmesi zorunlu tutulmalıdır çünkü ülkeye hizmet edecek bireyler yetiştirecek öğretmenlerin, toplumdaki herkesten daha üst düzey donanıma, zekâya ve gelir durumuna sahip olması gerekir.

4. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre eğitim sistemi oluşturulmalı

Her ülkenin nüfus artış hızı, ekonomik verileri gibi özellikleri farklılık gösterebilir. Yapılması gereken, yanlışları tespit edip en az 20-25 yıl değişmeyecek başarılı bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Başarılı bir eğitim sisteminde asla çıkmaz sokak olmaz. Öğrenci seçmek istediği mesleğe uygun dersleri tercih edebilmelidir. Gelişmiş bir sistem, öğrencinin geçmişte kaçırdığı yeterlilikleri yeniden alması için düzenlenmiştir.

5. Öğrencilerin performansını, öğretmenlerin ise profesyonel pratiklerinin gelişimini destekleyecek okullar tasarlanmalı

Artık okullarımızın fiziki yapısı, binlerce öğrenciyi barındıran devasa binalar yerine, öğrenci sayısı 350 ve 700 olan iki tip okula dönüşmelidir. Bu okulların sınıf mevcutları 18 öğrenciyi geçmemelidir. Yeni okullarımız, öğrenci ve velilerinin okul saatleri dışında spor, sanat gibi sosyal aktivitelerden fayda- lanacakları şekilde tasarlanmalıdır.

NASIL ARANDI: #kocaeli # kocaelilife # kocaelinindergisi # kocaelidergisi # dergilik # egitim #ögretim # eğitimöğretim # öğretmen # öğrenci

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.