17-07-2024 15:59

Mehmet Özden: Eğitim sisteminin gelişmişlik üzerindeki etkisi

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 03/04/2023
.stripslashes($urun->baslik).

Dünya tarihinde çok büyük bir yere sahip Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu’nda, eğitim ve eğitim kurumları, devletin bekası açısından çok önemli bir yere sahipti. Selçuklu Devleti’nde özellikle Nizamiye Medreseleri, çağının en güçlü eğitim kurumları olarak ifade edilebilir. Yine aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, Enderun Mektebi, askeri eğitim kurumları, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir cihan devleti olmasıyla Türklerin dünya çapında, çok güçlü bir medeniyet inşa etmesinde öncü rol oynamıştır. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve gerileme nedenleri arasında eğitim kurumlarındaki bozulmanın en belirgin nedenlerden biri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

 

“ÖNCE EĞİTİM” DEDİ

Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ni yok etmek için dört koldan saldırdığı dönemde Atatürk, Türk milletine önderlik ederek Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış; en yoğun çarpışmaların devam ettiği 16 Temmuz 1921 tarihinde, Ankara’da 1. Maarif (Öğretim ve eğitim sistemi) Kongresini toplamıştır. Cumhuriyet tarihimizde eğitimle ilgili bir dönemin başlangıcı olarak görülmesi gereken bu kongrede Atatürk, öğretmenler için neler düşündüğünü ve onlardan neler beklediğini anlatan tarihî bir konuşma yapmıştır. Atatürk, savaşın en kritik günlerinde bile “önce eğitim” dedi! ‘Gelecekteki kurtuluşumuzun büyük önderleri’ olarak selamladığı öğretmenlere duyduğu derin saygıyı dile getirdi.

***

Biz de ileride en fazla söz sahibi olan ülkelerden biri olmak istiyorsak, günümüzdeki teknolojik gelişimler ve değişen dünya vizyonu dikkate alındığında; ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sistemleri hakkında üst düzey bilgisi olan, hemen hemen her görüşten eğitimcilerin homojen bir grup oluşturduğu bir ‘ÜST AKIL EĞİTİM GRUBU’ oluşturarak, eğitim sistemimizin en az 200 yıllık planını yapmalıyız. Bu eğitim planı içerisinde ana başlıklar belirlenmelidir.

 

1- ÖĞRETMENLER

• Öğretmen olarak yetişecek adayların tespiti erken yaşta yapılmalıdır.

• Öğretmenlerimizin maddi imkânları en az 5 asgari ücret seviyesinde olmalıdır.

• Öğretmenlerimize, erken yaşta yetenek sınavlarını kazansalar bile zekâ testi yapılmalıdır. Belli bir zekâ ve yetenek seviyesindeki öğretmenleri yetiştirmeliyiz. Böylece toplumumuzu ve geleceğimizi hem en zeki hem de en yetenekli kişilerine emanet etmiş oluruz.

• Öğretmenlere toplum içerisinde saygınlık kazandırılması devlet politikası olmalıdır.

• Öğretmenlerimizin mesleklerine devam ederken yüksek lisans ve doktora yapmaları zorunlu hale getirilmelidir. Bitirme tezlerinin tamamı ülke eğitiminin gelişimi üzerine olmalıdır.

 

2- OKULLAR

• Özel okullardan alınan KDV, gelir vergisi, peşin vergi gibi tüm vergi ödemelerinin tamamı devlet okulu yapımında kullanılmalıdır. Böylece standardı yükselen devlet okulları sayesinde ülkedeki özel okullar da ticarethaneden daha çok eğitimhaneye dönecektir.

• İleride ülkenin en önemli kademelerinde görev alacak üstün zekâlı çocuklar için milli duyguları ön planda tutan, üst düzey akademik ve ahlaki eğitim verecek, tamamen ücretsiz okullar açılmalıdır ve bu okullar eğitimlerine en az ortaokuldan başlamalıdır. Böylece milli duygularla yetişen, üst düzey kazanımlara sahip en kalifiye öğrencilerimiz yurt dışında kariyer planı yapmak yerine ülkemize hizmet edecektir.

• Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sınıftaki öğrenci sayılarının 18’e düşürülmesi planlanmalıdır.

• Bir okulun toplam öğrenci sayısı nüfus yoğunluğunu dikkate alarak en fazla 750 kişi olmalıdır.

 

3- ÖĞRENCİLER

• Okul günlük ders saatleri 6+3 şeklinde planlanmalıdır. 6 saatte Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesindeki ‘ÜST AKIL EĞİTİM GRUBU’nun oluşturduğu müfredat uygulanmalıdır. Kalan 3 saatte ise öğrenciler, eve gidince yapması gereken ödev ve kendi sorumluluklarını okulunda yapmalıdır. Böylece eve giden öğrencinin ailesiyle ve arkadaşlarıyla verimli vakit geçirmesi ve mutlu nesiller yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

• Öğrencilere teknolojiyi kullanmanın telefon ve tabletlerde oyun oynamak olmadığını, devlet politikası olarak aşılamak lazımdır.

• Öğrencilere bulundukları eğitim ve öğretim dönemini kapsayan fikirleri sorulmalı ve ‘ÜST AKIL EĞİTİM GRUBU’ bu fikirleri olması gereken boyuta getirerek müfredatın içine almalıdır. Böylece öğrencilere sorumluluk verilerek kendilerini değerli hissetmeleri sağlanabilir ve görünmeyen ihtiyaçlar belirlenmiş olur.

• Öğrencilerimize akademik bilgilerin yanında zaman yönetimi, girişimcilik, özgüven, para yönetimi, diksiyon, toplumdaki her büyüğe saygı gibi konular da öğretilmelidir.

***

Yukarıda bir ülkenin gelişmişlik seviyesini yukarıya çekmek için yapılması gerekenlere değinmek istedim fakat bu yazılanlar sadece buz dağının görünen kısımları. İlerleyen sayılarda yazının devamını okumanız dileğiyle. Sevgi ve Saygılarımla…

 

Telefon:  0262 427 16 16 - 0555 998 99 16

Web Sitesi:    www.ozdenbogazicikoleji.k12.tr

Mail:    info@ozdenbogazicikoleji.k12.tr

Adres:    Atatürk Mah. Sabiha Gökçen Cad. No: 15/B Gölcük/Kocaeli

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.