Kısırlığa yol açan ciddi bir problem ‘Endometriozis’

2018-04-14    0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 2018-04-14
.stripslashes($urun->baslik).

ENDOMETRİOZİS NEDİR?

Rahim içindeki endometrium denilen dokunun, batın içinde başka dokulara yerleşmesine Endometriozis denir.

Yaygın bir bening jinekolojik (iyi huylu)  hastalıktır. En sık pelvik periton (karın zarı) üzerinde bulunur ancak overler (yumurtalık) , rektovaginal septum, üreter (böbrek taşıma sistemi) ve nadir olarak mesane (idrar kesesi) , perikart (kalp zarı)  ve plevrada (akciğer zarı) bulunabilir. Sıklığının belirlenmesi zordur. Çünkü kadınların çoğu sıklıkla asemptomatiktir ve görüntüleme yöntemlerinin tanıdaki duyarlılıkları düşüktür. Primer tanı yöntemi histolojik tanı için yapılan biyopsili veya biyopsisiz laparoskopidir. Cerrahi olarak tanı konulan endometriozisin yıllık sıklığı 15 ile 49 yaş arası kadınlarda 1000 kadında 1,6 olgu olarak bildirilmiştir.

 

ENDOMETRİOZİS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Endometriozis pelvik ağrının (karın ağrısı) sık bir nedenidir. Bu kadınlarda oldukça değişken siklik veya kronik ağrılar olabilir.
  • Dismenore Endometriozisli kadınlarda adet ile birlikte siklik ağrı sıklıkla görülür bu ağrı pirimer dismenoreye göre daha şiddetlidir. Ağrı genellikle adetten bir ya da iki gün önce başlar ve NSAİİlara yanıtı azdır.
  • Disparöni; Bu hastalarda cinsel ilişkide ağrı görülür. Bu ağrının şiddeti hastalığın şiddetinden bağımsızdır.
  • İnfertilite; Çocuk sahibi olamama ya da gebe kalmada güçlük sıklığı bu hastalarda %20-%30 arasındadır. Endometriozisin neden olduğu karın içi yapışıklıklar, oosit tulumunu ve fallop tüplerinin transportunu bozabilir.
  • Ağrılı dışkılama;
  • Dizüri (ağrılı işeme) olabilir.

 

ENDOMETRİOZİS DOĞURGANLIĞI NASIL ETKİLER VE KISIRLIĞA YOL AÇAR MI?

Hamile kalamayan kadınlarda nedenlerden biride endometriozis hastalığı olabilir. Bu kadınların bir kısmında endometriozisin neden olduğu yara dokusu kadının tüplerinde tıkanıklığa yol açmaktadır. Ancak, çoğu kadında endometriozisin doğurganlığı etkileme nedenleri henüz net olarak bilinmemektedir.

  • Yumurtalıklar içinde oluşmaktadır ve yumurtlama fonksiyonunu bozmaktadır.
  • Spermleri öldüren doğal toksinler üretmektedir.
  • Embriyonun rahim içerisine tutunmasını engellemektedir.
  • Embriyo gelişimi üzerine zararlı etkisi vardır.

 

ENDOMETRİOZİSİN TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Endometriozisin tanısı ve tedavisi kadının spesifik yakınmalarına, yakınmalarının şiddetine, endometriozis lezyonunun yerleşim yerine, çocuk istemi olup olmamasına göre değişmektedir. Medikal tedavide nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesiciler) , kombine oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) , progesteronlar, androjenler, GnRH agonistleri, aromataz inhibitörleri kullanılabilir. Öncelikle tıbbi tedavilerle sorunlar giderilmeye çalışılmalı ancak eğer büyük çikolata kistleri ya da tıbbi tedaviyle giderilemeyen ağrı gibi sorunlar varsa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahi tedavi de lezyonun çıkarılması, adezyolizis (yakma), uterin sinir ablasyonu, presakral nörektomi yapılabilir

 

OP. DR. FİRDEVS ŞEKERCİ BARAN KİMDİR?

1985 yılında Elazığ’da doğdu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2009-2014 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD’da uzmanlığını aldı. Kan Ürünleri ve Transfüzyon Kursu,Türk Cerrahi Derneği  Cerrahi Sütür Teknikleri Kursu,Temel İnfertilite Kursu, Temel Laparoskopi  Becerileri Kursu, Neonatal Resusitasyon Programı, Da vinci Robotik Cerrahi Eğitim Sertifikasyon Programına katılarak sertifikalarını aldı. Nenehatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde 4 yıl süreyle hekimlik görevini yaparak, Konak Ailesi’ne katıldı.

 

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.