TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi:

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 09/09/2021
Bir gün dahi olsa uzaktan eğitim yapılmamalıdır
.stripslashes($urun->baslik).

Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından TED (Türk Eğitim Derneği) Kocaeli Koleji Kurucu  Temsilcisi ve Genel Müdürü Nilgün Çelebi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yaptığı açıklamada ‘Artık ülkemizde bir gün dahi olsa uzaktan eğitim yapılmamalıdır’ dedi. Okula dönüşün bir zorunluluk olduğunu söyleyen Nilgün Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Mart 2020’den Haziran 2021’e kadar 3 dönem boyunca yapılan uzaktan eğitim nedeniyle ülkemizde her yaş ve öğrenim seviyesindeki öğrencilerin bilişsel kazanımlarında büyük kayıplar oluşmuştur. Bunu telafi etmek için de üniversite sınavlarındaki baraj puanı düşürülmüştür. Bu mudur yani? Aşağı seviyedekileri yukarı çekeceğimize toplumun seviyesini düşürüyoruz. Ülkemizde iyi yetişmiş, yüksek kalibre insanlar istemiyor muyuz?

ARTIK KİMSENİN TAHAMMÜLÜ KALMADI

Bütün dünyada okulları en uzun süre kapatan ülkelerin başında birinci sırada Meksika, ikinci sırada Türkiye geliyor. Artık buna ne öğrencilerin ne öğretmenlerin ne de velilerin tahammülü kalmadı. TED Okullarında uzaktan eğitim süreci çok sıkı takip edilmesine ve okul açıkmış gibi her ders kendi öğretmeniyle canlı yapılmasına rağmen bizim öğrencilerimizin bile okula yeniden adapte olmalarında en azından psikolojik sıkıntılar yaşanmaktadır.

Büyük önderimiz Atatürk’ün vefat ettiği 1938 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan büyük Türk düşünür ve devlet adamı Hasan Âlî Yücel “Türk yurdunun dağlarında, bayırlarında ve kırlarında hatta en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız” demiştir. Gerçekten de bakanlık yaptığı 8 yıl içinde köy enstitülerini açmış, dünya klasiklerini dilimize çevirtmiş ve Anadolu’nun dört bir yanında eğitim seferberliğini gerçekleştirmiştir. Üstelik bütün bunları savaştan yeni çıkmış bir ülkenin yaşadığı büyük yokluklar içinde yapmıştır. Oysa biz 21. Yüzyıl’da, yani üçüncü bin yılda insanlarımızın ‘cahil’ kalmasına seyirci kalıyoruz.

OKULA DÖNÜŞ ZORUNLULUKTUR

Son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demiştir: “6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.”  Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu zorunlu testlerin ücretsiz olarak yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, eğitim ve öğretimde aksama yaşanmaması için 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar için aşı randevularını tanımladı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Tüm okulların tüm personeli ivedilikle aşılarını olmalıdır, sorumluluk bunu gerektirir. Ayrıca tüm veliler ile 15 yaş ve üstü tüm öğrenciler okul başlamadan önce mutlaka aşılarını olmalıdır çünkü tüm kademelerdeki öğrencilerin okula dönmesi artık bir zorunluluktur.

ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLMELİ

Ünlü Fortune dergisinin yayıncısı ve Washington muhabiri Alvin Toffler, ŞOK adlı kitabında değişim hızının inanılmaz boyutlara ulaşacağını söyler. Kendisinin şu sözünü çok kayda değer buluyorum: “21. Yüzyıl’ın cahilleri okuma yazması olmayanlar değil; öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacak.” Gerçekten öyle.

Dünya inanılmaz bir hızla değişiyor, ayak uyduramayan yok olmaya mahkûm olur. İşte bu yüzden bu değişime göre yetiştirmeliyiz çocuklarımızı.

DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRİYOR

Biz okulumuzda bu amaca yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir uzmanlığı olan ve aynı zamanda o uzmanlığın altında bambaşka becerileri de olan, hayat yelpazeleri çok geniş, ruhları renkli, en az bir hobisi olan, çok yönlü hibrit insanlar yetiştirmeye çabalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni dünyanın kapıları hibrit insanlara açılacak.

Günümüzde bilişsel zekâdan daha önemli olan özellik kültürel zekâdır. Kültürel zekâya sahip olan insanların zihinleri yeni durumlara derhal adapte olur. İş hayatında ya da sosyal yaşamdaki ilişkilerde fark yaratanlar, zihinleri buna hazır olanlar, bu yüzyılda kendini öne çıkarabilenler olacaktır. 

TED BİR GELECEK PROJESİDİR

Bu yüzyılda kendini öne çıkarabilecek insanların sıradan bir müfredatla yetişmeleri imkânsızdır. Biz TED Kocaeli Koleji öğrencilerini ulusal ve uluslararası ek programlarla geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü TED bir gelecek projesidir.

Türkiye’de BTEC Mesleki Yeterlilik Programları, yani İşletme Teknolojisi ve Eğitim Konseyi programları ilk kez 2015 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ve Lisesi’nde uygulanmaya başlandı. Bu program, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alınarak haftalık ders çizelgesinde seçmeli ders olarak yer aldı. Aynı yıl TED Kocaeli Koleji de BTEC programlarını 7. sınıftan itibaren uygulamaya başladı. Öğrencileri iş hayatına ya da uluslararası eğitim kurumlarında yüksek öğrenime hazırlayacak mesleki eğitimler sunabilmek için BTEC yeterliliklerini ve becerilerini okulun mevcut akademik programına dâhil ettik. Bu model, gençler ve yetişkinlerin eğitim yolculuklarının her aşamasında uzmanlaşmasına, teknik bilgi edinmesine ve uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon ve belgeler kazanmasına olanak sağlıyor.

2007 yılında TED Okullarında hayata geçirilen ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’ ise lisemizin açıldığı 2017 yılından itibaren TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi müfredatında yerini aldı. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, bireylerin özellikle üst öğrenim yaşamlarına akademik yönden, ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlamaktadır.

Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli ve 170 sayılı kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan onay doğrultusunda TED Okullarında uygulanmaktadır. 

TED KOCAELİ KOLEJİ’NDE KULÜP ÇALIŞMALARI

Okulumuzda uygulanan uluslararası kulüp programları da öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerileri kazandırmaktadır. Bu programlarla ilgili ayrıntılı bilgi web sayfamızda yer almaktadır.

Destination Imagination (DI): Anaokulundan üniversiteye her yaştan öğrencinin katılabildiği uluslararası bir ‘yaratıcı problem çözme’ organizasyonudur.

MUN (Model United Nations): Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. MUN konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilmektedir.

JMUN (Junior Model of United Nations-Birleşmiş Milletler Teşkilatı Modeli): Ortaokul öğrencilerinin Birleşmiş Milletler’e üye ülkeleri ilgilendiren konular hakkında tartıştıkları, çözüm ürettikleri, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in işleyişini öğrendikleri bir çalışmadır.

TED GCC Global Citizenship Club (Dünya Vatandaşlığı Kulübü): Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve sorumluluk bilincini geliştirmek hedefleri doğrultusunda; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde TED DÜNYA VATANDAŞLIĞI KULÜBÜ çalışmaları başlatılmıştır.

Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI): Öğrenciye neyi düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretir. 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen bir programdır. TED Kocaeli Koleji olarak bu programı iki yıldır yürütmekteyiz. Amacımız öğrencilerimizin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir.

TEDED Kulübü: Öğrencilerin yenilikçi fikirlerini TED tarzı konuşmalarla yaymaya davet etmektedir. Bu faaliyetler kapsamında öğrenciler, TEDED tarafından sağlanan müfredat doğrultusunda sunum hazırlama, topluluk önünde konuşma, video hazırlama, animasyon ve çeşitli dijital çalışmalar yapma becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler.

İNGİLİZCEDE ÜSTÜN BAŞARI

Bütün bu uluslararası programlar ‘hazırlık sınıfı olmayan’ bir okulda nasıl yürütülüyor? İlkokul 1. sınıftan liseyi bitirene kadar TED Ankara Koleji öğrencisi olan benim için bile bu durum inanılmaz bir deneyim oldu. Okulumuzu açtığımız 2015-2016 ders yılında devlet okulundan gelip, 7. sınıftan okulumuza başlayan öğrencilerimizi bile bu yıl mükemmel bir İngilizce ile lisemizden mezun ettik. Benim TED’li dönem arkadaşlarım bu öğrencilerimizin İngilizce konuştukları videoları izleyip; ‘Yok canım, bunlar ya diplomat çocuğudur ya da her yıl yurt dışına yaz okullarına gidiyorlardır’ dediler. Oysa hiçbiri böyle değildi. Ne yalan söyleyeyim, İngilizce departmanımızın bu başarısı beni de çok etkiliyor. Hepsi çok yüksek kalibredeki İngilizce öğretmenlerimize ve bölüm başkanımıza minnettarım. Özellikle, bu departmanımızın fedakâr çalışmalarıyla uyguladığımız İDP (İngilizce Destek Programı), hazırlık sınıfını gerektirmeyecek bir başarı sağlamaktadır.

LGS VE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYOR

Okulumuzun öğrencileri ne Lise Giriş Sınavı LGS’ye ne de üniversite sınavlarına hazırlanmak için başka kurslara gitmezler. Çünkü okulumuzda LGS Hazırlık Programı ve ÜDP (Üniversite Destek Programı) uygulanmaktadır. Hatta her yıl fen liselerine gönderdiğimiz ortaokul öğrencilerimiz bu başarıyı sadece bu destek programlarına borçludur. Bu yıl ilk kez lisemizden mezun verdiğimiz öğrencilerimizin tamamı istedikleri üniversitelere girmeye hak kazandı. Bilim İnsanı Programı’nı tamamlayan öğrencilerimizin tamamı ülkemizin en önde gelen üniversitelerine girdiler.

Artık rüştünü ispat etmiş olan okulumuzun bundan sonraki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağından eminim ve bu düşünce bende ülkemizin geleceğine dair büyük bir umut yaratıyor. Büyük Önder Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği gençliği, onun hedefleri doğrultusunda yetiştirmenin huzurunu duyuyorum.”

NASIL ARANDI: #tedkocaelikoleji #tedkocaeli #anadolulisesi #nilgünçelebi #genelmüdür #tedkurucusu #eğitim #pandemi #aşılanma #uzaktaneğitim #lgs #türkeğitimderneği #kurucutemsilcisi

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.