TED Kocaeli'de ayrıcalıklı eğitim

2019-03-07    0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 2019-03-07
.stripslashes($urun->baslik).

 

GELİŞMİŞ MÜFREDAT SİSTEMİ

TED Kocaeli Koleji, okul öncesi kademesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okul Öncesi Eğitim Programı' ile Türk Eğitim Derneği'nin 'Okul Öncesi Eğitim Programı' bütünleştirilerek uygulanıyor.

 


 

İki tane 4 yaş, dört tane de 5 yaş grubu olmak üzere altı eğitim sınıfı bulunan TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi'nde, 4 yaş gruplarında sınıf mevcudu 16, 5 yaş gruplarında ise 18’dir. Eğitim kadrosu, okul öncesi alanında lisans mezunu öğretmenler ve branş öğretmenleri ile yardımcı elemanlardan oluşan bu kadro, öğrenci farklılıklarını gözönünde bulunduran bir yaklaşımla, öğrencilerin temel becerilerinin ve öğrenci tutumlarının olumlu yönde geliştirildiği bir program uygulamaktadır.

 

 

FARK YARATAN PROGRAMLAR           

2019-2020 ders yılında 4-5 yaş grubu öğrencilerin kazanımlarının daha da çoğaltılması amacıyla okul öncesi programını, fark yaratan programlarla zenginleştiren TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi. Okul öncesi programı ile 'öğretmenlerin sadece müfredatı uyguladığı, öğrencilerin ise yalnızca anlatılanları dinlediği ve tekrarladığı eğitim modeli' uygulamasından tamamen farklı olarak 21. yüzyıl dünya vatandaşlarını yetiştirmek üzere hazırlanmış bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

 

 

DOĞRU EĞİTİM VE ÖĞRETİM

4 ve 5 yaş çocuklarının öğrenme becerileri, hayatları boyunca edindikleri tüm davranış biçimlerini %70 oranında 0-6 yaş döneminde kazanırlar. Bu nedenle bu yaş aralığındaki eğitim ve öğretim çok önemlidir.

 

Öğrenme konusunda daha çok otokontrol ve beceri sahibi olan dört yaşındaki çocukların oyunları daha karmaşık ve daha hayalcidir ve oyunlarını daha uzun bir süre devam ettirebilirler. Ayrıca plan yapabilir ve görevlerini tamamlayabilirler. Dil becerileri de hızlı gelişir. Karmaşık ve birleşik cümlelerle iletişim kurmaya başlayan ve çok az telaffuz hatası yapan dört yaş grubundaki çocuklar kelime bilgilerini de her gün arttırırken çok aşamalı talimatları izleyebilir ve gördükleri şeyler için yapılan açıklamaları anlayabilirler.

 

Beş yaşındaki çocuklar ise yaratıcı ve istekli problem çözücülerdir. Bir işin nasıl yapılacağı, uzun vadeli ya da daha soyut zorlukların nasıl çözüleceği konusunda gittikçe daha yaratıcı fikirler önerirler. ,dil becerileri iyi gelişmiş olan beş yaşındaki  grubundaki çocuklar sözcükleri doğru telaffuz ederler, karmaşık ve bileşik cümleler kurarak konuşurlar, dilbilgisini büyük ölçüde doğru kullanırlar ve hızla artmaya devam eden iyi bir sözcük dağarcıkları vardır. TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı, işte bu gerçeklerden hareketle oluşturulmuş bir sistemdir.

 

 

OKUL ÖNCESİ PROGRAMINDA 15 SAAT İNGİLİZCE

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi, 4-5 yaş grubundaki çocukların öğrenme isteklerini ve erken yaşta yabancı dille tanışmalarının avantajlarını kullanmak adına Okul Öncesi Programında toplam 15 saat İngilizce dersini sisteme entegre ediyor.

 

2019-2020 ders yılından itibaren TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı'nda toplam 15 saat olarak planlanan bu dersler ;

 

 • 5 saati Ana Dalda (Main Course),

 • 5 saati Beceri Uygulamaları (Skills) adı altında okuma, oyun oynama ve el işi etkinlikleri ile,

 • 2 saati Story-Fun (eğlenceli hikâye) adı altında hikâye anlatma/okuma, kukla ve müzik eşliğinde eğitici drama dersleri şeklinde ve

 • 3 ders saati ise, ana dili İngilizce olan öğretmenler (native speaking teacher) tarafından resim, seramik, beden eğimi vb. uygulamalı alanlardaki derslere ve sınıf öğretmeninin sınıf dışı etkinliklerine “eşlik”etmesi ile tamamlanıyor.

   


 

15 saatlik bu programda derslerin planlanması ve yürütülmesi derslerin kendi öğretmenleri tarafından sağlanırken, native öğretmen ise ders esnasında öğrencilerle sürekli sözlü iletişimde bulunacaktır. Eşlik sisteminin en önemli amaçlarından biri İngilizce dersinin sınıf dışı bir atmosferde gerçekleştirilmesi suretiyle öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında daha kolay kullanmalarıdır. Böylece günlük yaşam becerilerini de içine alan okul öncesi kazanımları çift dilde eş zamanlı olarak verilir.

 

 

 

BRANŞ DERSLERİNDE NATIVE ÖĞRETMENLER

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı'nda anasınıfı ve İngilizce öğretmenlerinin dersleri dışında verilen 11 ayrı dersin her birine alanında uzman branş öğretmenleri girmektedirler.

 

 • Görsel Sanatlar

 • Seramik

 • Beden Eğitimi

 • Yüzme

 • Yoga

 • Müzik

 • Satranç̧

 • Mutfak Etkinlikleri-Geleneksel Lezzetler

 • Eko Bahçe, Organik Tarım Dersi

 • Bilişim Teknolojileri  (5 Yaş Sınıfları)

 • Eğlenceli Bilim ve Minik TEMA (5 Yaş Sınıfları) branşlarında alanında uzman eğitim kadrosu, çocuklarla doğru iletişim kurarak derslerin maksimum verimle tamamlanmasını sağlıyor.

 

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı'nda sorgulama temelli eğitim programları, disiplinler arası bir anlayışla planlanarak, öğrencilerin kendi sorularını oluşturmaları ve işlenen her konu için, bütün derslerde bu soruların cevaplarını aramaları yoluyla uygulanıyor. 2019-2020 ders yılından itibaren native öğretmenler uygulamalı alanlardaki derslere 'eşlik' edecek ve böylece öğrenciler, değişik alanlarda dilin kullanımını öğrenirken sadece İngilizce dersinde öğrendikleriyle sınırlı kalmayacaklar.

 

 

SANAT VE SPOR İÇERİKLİ KULÜPLER

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı'nda haftada 2 ders saatini kapsayan sanat ve spor içerikli kulüp dersleri yapılıyor.

Kulüp dersleri;

 • Küçük Müzisyenler-Orff Sazları

 • Perküsyon Kulübü

 • Modern Dans

 • Yaratıcı Sanat (Creative Art)

 • Yörelerle Türkiye-Halk Oyunları

 • Harikalar Diyarı TED (değişik ülkelerin kültürleri; yemekleri, dansları, vb.)

 • Fun Games (Eğlenceli İngilizce Oyunlar) branşlarıyla çocuklara hem öğrenme arzusu kazandırıyor hem de eğitime sanat ve sporu entegre ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren anasınıfı öğrencilerinin istasyon şeklinde her ay farklı bir kulüple tanışması sağlanarak ilkokul çağına ulaştıklarında kendilerine uygun olan ve gitmekten keyif alacakları kulübü seçebilecek düzeye gelecek farkındalığı edinmeleri sağlanıyor.

 

 

ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE KULÜPLER

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı'nda, öğrencileri uluslararası platformlara taşıyacak ve gelişmiş batılı ülkeler seviyesinde yetişmelerini sağlayacak uluslararası programlar da uygulanıyor.

Global Cardboard Challenge (Küresel Mukavva /Karton Tasarımları) Projesi

           2012 yılında 9 yaşındaki Caine Monroy’un, babasının dükkânında, kendi ürettiği karton oyunları tasarlamasıyla başlayan bir proje olan ‘Global Cardboard Challenge Play Day’ her yıl ekim ayında tüm dünya çocuklarıyla aynı günde TED Kocaeli Koleji anasınıfı öğrencilerinin de katılımıyla kutlanıyor.

 

           Öğrenciler etkinlik süresince hayal güçlerini zorlarken hem çevresel farkındalıklarını arttırıyor hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyorlar. Projede öğrencilerin tasarladıkları ürünlerin ana materyalleri karton olup, diğer tüm materyaller atık malzemelerden sağlanmaktadır.

 

Rising Stars (Yükselen Yıldızlar)

           TED Kocaeli Koleji Ortaokulu ve Lisesi'nde 4 yıldır uygulanan Destination Imagination (DI) kulüp çalışmaları 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren ana sınıflarında da yerini alıyor. Küçük yaş gruplarının Rising Stars adıyla dahil olduğu programın takım görevinde, birlikte çalışarak yaratma süreci yeni dostluklar kurmalarına ortam hazırlıyor. Bu program sayesinde öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapma, problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabır ve özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanıyorlar.

 

           Dünya çapında anaokulundan üniversiteye tüm seviyelerde öğrencilerin katılımına açık olan Destination Imagination projesi, öğrencilerin maksimum 7 kişiden oluşan takımlarını kurarak kendilerine bir görev seçtiği ve bir çözüm bulmak için beraber çalışarak takım çalışmasının önemi kavramalarına yardımcı olduğu bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Her takımda (tercihen bir öğretmen) onlara rehberlik eden fakat çözüm oluşturmada müdahalede bulunmayan bir takım sorumlusu bulunuyor.

 

Eğlenceli Bilim (High Touch High Tech)

1994′ten bu yana dünyanın değişik yerlerindeki çocuklar High Touch High Tech programlarıyla bilimin sıradışı dünyasını eğlenerek ve yaşayarak öğreniyorlar. Her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim artık Eğlenceli Bilim adıyla Türkiye’de TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi programında yer alıyor. TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi sınıflarında da 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan bu program; 4-5 yaş grubu çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tanımalarını sağlamaya; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmaya; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek oluyor.

  

Çocuklar İçin Felsefe (Phılosophy For Chıldren - P4c)

           Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children - P4C)  Yenilikçi eğitim modelleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alan bir eğitim yöntemidir. 1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) pedagojisini başlatır.

 

           P4C yönteminde Öğretmen “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen bir “soruşturma grubu” oluşturulan eğitim yönteminde kolaylaştırıcı, soruşturmayı kontrol altında tutmuyor. Çocuklar soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendiriliyor. Bu eğitim modeli , felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçeklesen tartışmalarla, soruşturan bir topluluk oluşturarak, çocuklara sorgulamayı, dinlemeyi, görüş geliştirmeyi, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi öğretmeyi hedefliyor.

 

           Dünyada çok yaygın olan  ve yenilikçi eğitim sistemlerine açık anaokulları tarafından hızla uygulanmaya başlayan bu hareket  çok güçlü bir soru sorma zekâsı potansiyeline sahip 4-5 yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından son derece önemli bir konumda yer alıyor.

 

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ ALIŞTIRMALARI

 

Her hafta bir ders saatinde yapılmaya başlanan 'günlük yaşam becerileri alıştırmaları' ile öğrenciler;

Hayata dair deneyimleri yaşayarak kazanıyorlar. Kendi sınırlarını ve yeterliliklerini geliştirmeyi öğrenen böylece yaratıcılıklarının ve kendi güçlerinin farkına varan çocuklar yaptıkları işe odaklanma ve çalışmayı sonuna kadar devam ettirme alışkanlığı geliştiriyorlar.

 

Örneğin; şubat ayı sonunda 4 yaş grubu öğrencileri, manav reyonunu ziyaret ettiklerinde, günlük alışverişin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldular. Mutfak etkinliğinde yapılacak olan sebze çöp şiş için gereken malzemelerin görsellerinin bulunduğu alışveriş listelerini kontrol ederek, sebzeleri sayarak seçme ve tarttırma fırsatı bulan minikler bunun yanısıra, 'yapraklı, kabuklu, çekirdekli mevsim meyve sebzelerini' tanıyıp, 'alışveriş adabını' deneyimleme fırsatı bulup, 'kilogram, terazi vb. kavramların'kullanımı gibi becerileri yaşayarak öğrendiler. 2019-2020 ders yılından itibaren native öğretmenler günlük yaşam becerileri alıştırmalarına da 'eşlik' edeceklerdir.  

 

OYUN TERAPİ

PDR çalışmalarını destekleyici olarak günümüzde dünya literatüründe etkin bir yere sahip 'Deneyimsel Oyun Terapisi' öğrencilerin duygularının ve davranışlarının nedensel analizlerinin yapılabilmesi ve iletişim becerilerini geliştirmek amacı ile 2019-2020 eğitim yılında oluşturulacak olan oyun terapisi odasında uygulanmaya başlanacaktır.

Oyun terapisi, çocukların isimlendiremedikleri düşüncelerinin ve çözümleyemedikleri duygularının oyunlar aracılığıyla gözlemlenmesi ve geri bildirimlerinin gelişim dönemlerine göre sınıflandırılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemle, sözlü ve sözsüz ifade ve davranışların bilimsel değerlendirmesi yapılarak, eğitimde izlenecek yol haritalarının belirlenmesi destekleniyor. TED Kocaeli Koleji’nde, oyun terapisi eğitimi almış olan PDR uzmanları tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Anasınıflarımızın öğrencilerine oyun terapi uygulamasına başlanacaktır.

 

 

PANEL SUNUMU

TED Kocaeli Koleji anasınıfı öğrencileri yılda 1 kez olmak üzere ölçme - değerlendirme tekniklerinden biri olan 'Panel Sunumu' tekniğini kullanarak belirlenen süre içinde ailelerine sunum yaparlar.  Bu panelin içeriğinde öğrenciler bir ay süresince yaptıkları tüm etkinliklerin (Türkçe Dil Etkinliği, Matematik Etkinliği, Sanat Etkinliği, Oyun ve Hareket Etkinliği, Fen ve Doğa Etkinliği, Mutfak Etkinliği, Bahçe Etkinliği ve Drama) sistemli bir şekilde düzenlenmesinde ve analiz edilmesinde öğretmenlerinden destek alırlar. Bu süreçte öğrenciler, temaları ile ilgili yaptıkları etkinliklerden ürünleri seçerek öğretmenleri ile birlikte hazırlık yaparlar. Bu hazırlıklarla velilere, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, amaçlanan kazanım ve göstergeleri, beyin fırtınalarına verdikleri ilginç cevapları, ürün fotoğraflarını, öğretmen ve çocuk yorumlarını gözlemleme imkânı sağlanıyor. Ayrıca bu etkinlikle öğrenciler sunum becerilerini geliştirmiş oluyorlar.   

NASIL ARANDI: #ted koleji # ted kocaeli # okul # okul öncesi # anasınıfı # eğitim # öğretim # kocaeli # okul # kolej

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.