TED Kocaeli’de ayrıcalıklı eğitim

2019-04-06    0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 2019-04-06
.stripslashes($urun->baslik).

TED Kocaeli Koleji okul öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okul Öncesi Eğitim Programı’ ile Türk Eğitim Derneği’nin ‘Okul Öncesi Eğitim Programı’nı bütünleştirerek uyguluyor. 4 yaş grubu için 2, 5 yaş grubu için 4 olmak üzere 6 sınıfı bulunan TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi’nde sınıf mevcutları ise 16-18 arasında değişiyor. Lisans mezunu öğretmenler, branş öğretmenleri ve yardımcı personelden oluşan eğitim kadrosu, öğrenci farklılıklarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımla, öğrencilerin temel becerilerinin ve tutumlarının olumlu yönde geliştirildiği bir program uyguluyor.

2019-2020 ders yılında 4-5 yaş grubu öğrencilerin kazanımlarının daha da çoğaltılması amacıyla okul öncesi programını, fark yaratan programlarla zenginleştiren TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi, ‘öğretmenlerin sadece müfredatı uyguladığı, öğrencilerin ise yalnızca anlatılanları dinlediği ve tekrarladığı eğitim modeli’ uygulamasından tamamen farklı olarak, 21. yüzyıl dünya vatandaşlarını yetiştirmek üzere hazırlanmış bir eğitim sistemi uyguluyor.

 

15 SAAT İNGİLİZCE

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Kademesi, 4-5 yaş grubundaki çocukların öğrenme isteklerini ve erken yaşta yabancı dille tanışmalarının avantajlarını kullanmak adına, okul öncesi programında toplam 15 saat İngilizce dersini sisteme entegre ediyor. 15 saatlik bu programda derslerin planlanması ve yürütülmesi derslerin kendi öğretmenleri tarafından sağlanırken, native öğretmen ise ders esnasında öğrencilerle sürekli sözlü iletişimde bulunuyor.

 

 

BRANŞ ÖĞRENTMENLERİ

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı’nda, anasınıfı ve İngilizce öğretmenlerinin dersleri dışında verilen 11 ayrı dersin her birine alanında uzman branş öğretmenleri giriyor. Görsel sanatlar, seramik, beden eğitimi, yüzme, yoga, müzik, satranç, mutfak etkinlikleri-geleneksel lezzetler, eko bahçe, organik tarım dersi, bilişim teknolojileri (5 yaş sınıfları), eğlenceli bilim ve minik TEMA (5 yaş sınıfları) branşlarında alanında uzman eğitim kadrosu, çocuklarla doğru iletişim kurarak derslerin maksimum verimle tamamlanmasını sağlıyor.

 

 

SANAT VE SPOR KULÜPLERİ

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı’nda, haftada 2 ders saati sanat ve spor içerikli kulüp dersleri yapılıyor. Kulüp dersleri; küçük müzisyenler-orff sazları, perküsyon kulübü, modern dans, yaratıcı sanat, yörelerle Türkiye-halk oyunları, harikalar diyarı TED (Değişik ülkelerin kültürleri; yemekleri, dansları, vb.), fun games (Eğlenceli İngilizce oyunlar) branşlarıyla çocuklara hem öğrenme arzusu kazandırıyor hem de eğitime sanat ve sporu entegre ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren anasınıfı öğrencilerinin her ay farklı bir kulüple tanışması sağlanarak, ilkokul çağına geldiklerinde kendilerine uygun kulübü seçebilecek farkındalığa ulaşmaları hedefleniyor.

 

 

 

ULUSLARARASI PROGRAMLAR

TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı’nda, öğrencileri uluslararası platformlara taşıyacak ve gelişmiş batılı ülkeler seviyesinde yetişmelerini sağlayacak uluslararası programlar da uygulanıyor. 2012 yılında 9 yaşındaki Caine Monroy’un, babasının dükkânında, kendi ürettiği karton oyunları tasarlamasıyla başlayan bir proje olan ‘Global Cardboard Challenge Play Day’ her yıl ekim ayında tüm dünya çocuklarıyla aynı günde TED Kocaeli Koleji anasınıfı öğrencilerinin de katılımıyla kutlanıyor. Öğrenciler etkinlik süresince hayal güçlerini zorlarken hem çevresel farkındalıklarını arttırıyor hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyor.

 

RISING STARS (YÜKSELEN YILDIZLAR)

TED Kocaeli Koleji Ortaokulu ve Lisesi’nde 4 yıldır uygulanan Destination Imagination (DI) kulüp çalışmaları 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren anasınıflarında da yerini alıyor. Küçük yaş gruplarının Rising Stars adıyla dahil olduğu programın takım görevinde, birlikte çalışarak yaratma süreci yeni dostluklar kurmalarına ortam hazırlıyor. Bu program sayesinde öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapma, problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabır ve özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanıyorlar.

 

 

EĞLENCELİ BİLİM (HIGH TOUCH HIGH TECH)

1994’ten bu yana dünyanın değişik yerlerindeki çocuklar High Touch High Tech programlarıyla bilimin sıra dışı dünyasını eğlenerek ve yaşayarak öğreniyor. Her yıl 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı bu deneyim artık ‘Eğlenceli Bilim’ adıyla Türkiye’de, TED Kocaeli Koleji Okul Öncesi Programı’nda yer alıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan bu program; 4-5 yaş grubu çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tanımalarını sağlamaya; kişisel gelişim ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmaya; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birey haline gelmelerine destek oluyor.

 

  

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (PHİLOSOPHY FOR CHİLDREN - P4C)

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children - P4C) yenilikçi eğitim modelleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alan bir eğitim yöntemi. Bu eğitim modeli, felsefi donanıma sahip bir eğitimcinin liderliğinde gerçekleşen tartışmalarla, soruşturan bir topluluk oluşturarak; çocuklara sorgulamayı, dinlemeyi, görüş geliştirmeyi, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi öğretmeyi hedefliyor. Dünyada çok yaygın olan ve yenilikçi eğitim sistemlerine açık anaokulları tarafından hızla uygulanmaya başlanan bu hareket çok güçlü bir soru sorma potansiyeline sahip 4-5 yaş grubu çocukların, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından son derece önemli bir konumda yer alıyor.

Her hafta bir ders saatinde yapılan ‘günlük yaşam becerileri alıştırmaları’ ile öğrenciler; hayata dair deneyimleri yaşayarak kazanıyor. Kendi sınırlarını ve yeterliliklerini geliştirmeyi öğrenen, böylece yaratıcılıklarının ve kendi güçlerinin farkına varan çocuklar yaptıkları işe odaklanma ve çalışmayı sonuna kadar devam ettirme alışkanlığını geliştiriyor. Öte yandan PDR çalışmalarını destekleyici olarak dünya literatüründe etkin bir yere sahip olan ‘Deneyimsel Oyun Terapisi’, öğrencilerin duygularının ve davranışlarının nedensel analizlerinin yapılabilmesi ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla 2019-2020 eğitim yılında oluşturulacak oyun terapisi odasında uygulanmaya başlanacak.

TED Kocaeli Koleji anasınıfı öğrencileri yılda 1 kez olmak üzere ölçme - değerlendirme tekniklerinden biri olan ‘Panel Sunumu’ tekniğini kullanarak belirlenen süre içinde ailelerine sunum yapacak. Bu sunumda, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, amaçlanan kazanım ve göstergeleri, beyin fırtınalarına verdikleri ilginç cevapları, ürün fotoğraflarını, öğretmen ve çocuk yorumlarını gözlemleme imkânı sağlanıyor. Ayrıca bu etkinlikle öğrenciler sunum becerilerini geliştirmiş oluyor. 

 

 

TED’Lİ OLMANIN FARKI

 

TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi, TED’li olmanın ayrıcalıklarını şöyle açıklıyor: “Güler Sabancı, Aclan Acar, Hakan Ateş, Akın Öngör, Ergun Özen ve iş dünyasında tanınmış daha birçok ismin ortak noktası, TED mezunu olmalarıdır. İş dünyasının dışında da TED mezunu birçok başarılı isme rastlıyoruz. Önceki Devlet Bakanı Ali Babacan, 1985 yılında TED Koleji’nden birincilikle mezun olmuştu. Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı, Mithat Bereket, Filiz Akın, Mustafa Altıoklar, Füsun Önal, Tamer Karadağlı, merhum Cenk Koray ve daha niceleri TED mezunlarındandır.

TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi Nilgün Çelebi

 

BAZI LİSELER BİR EKOLDÜR

Bazı liseler, iş dünyasında birer ekoldür. Bu okulların mezunları, bitirdikleri okul sorulduğunda çoğunlukla üniversiteden önce liselerinin ismini verir, okullarıyla gurur duyar. TED, bu özelliğe sahip okullar listesinde ilk sıralardadır. TED’li olmak adeta bir kulübe üye olmak gibidir. TED’in eğitim ve öğretim sistemi ezbere dayalı olmayan, mantık çalıştıran, beynini kullanmaya zorlayan ve başarının çalışma ile doğru orantılı gelebileceğini daha çocukluktan itibaren kanınıza enjekte eden bir sistem. Bu sistem ile hayatta başarısız olmanız mümkün değil.

 

YENİ İŞ OLANAKLARI YARATIR

TED’den mezun olmanın bir kulübe üye olmayı da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Mezunlar arasında devre farkı olsa da son derece sıcak ilişkiler kuruluyor ve bu durum da sinerji ve yeni iş olanakları yaratıyor. TED’de öğrencilere batı kültürü ile eğitim verilirken, Türkiye’nin gerçeklerinin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini, başka bir deyimle, tüm dünyada başarılı olabilecek nitelikte bir kültür karışımı verildiğini rahatlıkla söyleyebilirim.  Özgeçmişimdeki TED mezuniyeti ibaresine iş görüşmelerimde bir üniversite kadar itibar edildi ve beni diğer adayların bir adım önüne geçirdi. TED Koleji’nden mezun olanların toplumda birer birey olarak mütevazı, kendine güvenli, işbirliğine açık, ekip anlayışına, takım ruhuna ve sorumluluklarına sahip kişiler olması hedeflenir.”

 

İLETİŞİM

Fatih Mah. Galip Erenoğlu Cad.  Yuvacık/Başiskele/Kocaeli

Tel: 0262.281 41 41

E-posta: info@tedkocaeli.k12.tr

NASIL ARANDI: #TED Kocaeli Koleji # okul # eğitim # okul öncesi eğitim # kocaeli # kocaeli life # ingilizce eğitim #

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.