25-06-2024 23:55

Psikolojiye Çok Yönlü Bakıyor: Berre Kutlu Kavan

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 02/08/2022
İlimizin en genç ve başarılı psikologlarından Berre Kutlu Kavan, psikolojiye çok yönlü baktığını ve mesleğinde tek bir odağa bağlı kalmadığını söylüyor
.stripslashes($urun->baslik).

RÖPORTAJ: ZEYNEP AKAR

FOTOĞRAFLAR: İSMAİL HAKKI TİMUÇİN

Berre Kutlu Kavan, mesleğine tutkuyla bağlı, genç, dinamik ve çok başarılı bir psikolog. Hayali olan bu mesleğe adım atarken, ülkemizin en iyi özel üniversitelerinden birinde aldığı eğitimi, çok sayıda farklı eğitim programıyla da taçlandırarak kendisini sürekli geliştiren Berre Kutlu Kavan, şu anda çalışmalarına adli psikolog olarak devam ediyor. Danışanlarına geçen yıl açtığı Kutlu Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında hizmet veren başarılı psikolog, mesleğini çok sevdiğini ve psikolojiye tek bir odaktan değil, çok yönlü baktığını söylüyor. Berre Kutlu Kavan ile yaptığı başarılı çalışmalar ve kliniğinde uyguladığı terapiler üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Berre Hanım, bize kendinizi tanıtır mısınız?

1996, İzmit doğumluyum. Özel Seymen Koleji’nden mezun olduktan sonra Acıbadem Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi aldım. Bir süre çeşitli kurumlarda mesleğimle ilgili çalışmalar yaptım, ardından geçen yıl kendi kliniğimi açmaya karar verdim. Şu anda çalışmalarımı Kutlu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde sürdürüyorum.

Psikoloji, sizin için bir ideal miydi?

Evet, psikoloji okumak benim hayalimdi ve üniversite sınavına hedefine psikoloji bölümünü koyarak çalıştım. Hangi üniversitede eğitim alacağım noktasında da oldukça detaylı bir araştırma yaptım. Acıbadem Üniversitesi ilk tercihimdi ve benim için doğru bir karardı. Çok iyi hocalardan ders aldım. Onlar sayesinde her şeyden önce ‘insan’ olabilmeyi, sonra da diğer insanlara ‘fayda’ sağlamayı öğrendim. Acıbadem Grubu yöneticileri sayesinde de kendimi geliştirme fırsatım oldu.

DENEYİM KAZANDIM

Mezun olduktan sonra meslek yaşamınız nasıl şekillendi?
Okulum bittikten sonra Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çalışma fırsatım oldu. Önce staj yaptım, sonrasında 
kadroya geçerek çoğunlukla hastanenin onkoloji katında, her yaştan hastaya destek verdim. Daha sonra Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev yaptım. Orada da bağımlılıkta bilişsel eğitimle ilgilendim, klinikte tedavi ve terapi süreçlerini takip ettim, bilimsel ve akademik toplantılara katıldım, vaka sunumlarını gözlemledim. Aynı zamanda psikiyatrist ve psikologlardan süpervizyon aldım, pek çok terapi eğitimine katıldım. Psikopatoloji dersleri ve terapötik eğitimlere katıldım. Servis hastalarıyla temel psikoeğitimsel uygulamalar gerçekleştirdim. Elektrokonvülsif tedavi uygulamasına gözlemci olarak katıldım. Eğitim sürecim boyunca da çeşitli huzurevleri ve cezaevlerinde danışanlara gönüllü olarak destek verdim.

Izmit’e dönüşünüz nasıl oldu?

İstanbul’da görev yaptığım her kurum bana farklı deneyimler kattı ve hepsinde keyifle çalıştım. Her türlü vaka ile karşılaştım ve danışanlarımla sürekli iletişim halindeydim. Bununla beraber mesleği seçmeye karar verdiğim andan itibarem kendi merkezimi açma hayalim vardı. Pandemi sürecini bu anlamda bir fırsat olarak gördüm. İstanbul’daki hastanelerden gelen teklifleri reddederek kendi merkezimi kurdum.

ÇOK YÖNLÜ BAKIYORUM

Psikolojide uzmanlaştığınız bir alan var mı?

Ben psikolojiye çok yönlü bakıyorum. Bence tek bir odak olmamalı. Adli psikoloğum. Türkiye’de gelişmekte olan bu alan her zaman ilgimi çekmişti ve uzmanlaşmaya karar verdim. Ayrıca depresyon ve travmalar ile çocukların gelişim süreci de ilgimi çekiyor. Çocuklarla ilgili birçok eğitim aldım.

Adli psikolog ne demektir, hangi konularlailgilenir?

Adli psikolog, psikoloji bilimine ait bilgi birikimini hukuk sisteminin ilgili alanlarında uygulayan profesyoneldir. Adli psikologlar çalışmalarını hukukçular, güvenlik güçleri ve tıp doktorları gibi diğer meslek gruplarıyla koordineli yürütürler.

Bu alan için için ayrı bir eğitim almak gerekir mi?

Evet, adli psikoloji alanında yüksek lisans yapmak gerekiyor ancak ülkemizde adli psikolog olarak sahada çalışmak için yüksek lisans şartı aranmıyor. Atamalar KPSS ile yapılıyor. Bunun yanı sıra verilen adli psikoloji eğitimleri de var elbette.

Berre Hanım, iyi bir psikolog olmak için kişinin taşıması gereken özellikler nelerdir?

Bence ilk olarak çok iyi bir dinleyici olabilmesi, karşısındaki kişiyle empati kurabilmesi, ufak detayları dahi atlamayacak kadar dikkatli çalışabiliyor olması gerekir. Olaylara objektif bakabilmesi ve duygularını işine karıştırmayak kadar profesyonel olması da önemli.

ANILAR YENİDEN İŞLENİYOR

Gelelim, Kutlu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ne... Merkezinizde hangi terapileri uyguluyorsunuz?

EMDR Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), aile danışmanlığı, çift terapisi, cinsel terapi, travma sonrası ailelere destek, ebeveyn ve çocuk ilişkileri ile çocuk, ergen ve yetişkin testlerinin gerektiğinde uygulanması gibi çeşitli alanlarda danışmanlık yapıyorum. Merkezin içerisinde bulunan ve çocuklara ayrılan alanda ise masal terapisi, oyun terapisi, gelişim testi, zekâ testi, okul olgunluğu testi gibi çeşit- li uygulamaları gerçekleştiriyorum. Bu alanı çocukların rahat hissetmesi ve onlara uygun bir alan olmasına dikkat ederek hazırladım.

’Uyguladığınız terapiler arasında EMDR de var... Nedir EMDR?

EMDR yani ‘Göz Hareketleriyle Duyar- sızlaştırma ve Yeniden İşleme’, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması; bugünkü semptomların tedavisi; danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısıyla davranabilmektedir.

TEDAVİ PLANI OLUŞTURULUR

Bu terapi nasıl uygulanıyor?

Öncelikle, semptomlar ve sorunların kaynağı olan anılar ile gelecekle ilgili hedefler belirlenerek tedavi planı oluşturulur. Ardından danışan, EMDR hakkında bilgilendirilir, işlemlemeye hazır hale getirilir. Sonrasında terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi, bu resimle ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini, arzuladığı pozitif inancı belirlemesine yardımcı olur. Duyarsızlaştırma aşamasına ise danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesiyle başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen her şeyin farkına varır. İşlemleme sırasında, danışan terapis- tin iki yöne hareket ettirdiği parmağı- nı gözleriyle takip eder.

Neden?

Danışanın zihninden geçenlere ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermesinin, beynin sağ ve sol yarımküresini ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir. Beyin, yaşantılardan gelen bilgiyi REM uykusu (hızlı göz hareketli uyku) sırasın- da işler. EMDR’de uygulanan çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir fizyolojik etkiyi, uyanıkken sağlayabildiği öngörülmektedir. Aynı zamanda çift yönlü işitsel uyarım, çift yönlü dokunma gibi farklı uyarımlardan da yararlanılır. Terapist her setten sonra danışana zihninden geçenleri sorar, işlemlemeyi kontrol eder ve tüm süreçte danışana rehberlik eder. Anı ve danışanın kendi- siyle ilgili pozitif düşünceleri, inançları arasında bağlantı kuruluncaya; anı kişi- ye daha az rahatsızlık verir hale gelin- ceye kadar işleme sürdürülür.

DÖRT AŞAMALI

Seanslar nasıl devam eder?

Dört aşamalı bir çalışma yapıyoruz. ‘Yerleştirme’de, danışanın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır. ‘Beden tarama’da, danışanın bedenini taraması ve rahatsızlık veren bir duyum varsa işlenmesi sağlanır. ‘Kapanış’ta terapist danışana geribildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister. ‘Yeniden değerlendirme’de ise bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca danışandan gelen yeni verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

Semptomlar ne zaman ortadan kalkar?

İşlenmemiş, geçmiş ve yakın zaman anı veya anıların işlenmesi tamamlandığında, bugün rahatsızlık veren semptomlar da büyük ölçüde kaybolur. Yine de her bir semptom tekrar taranır ve gere- kirse işlenir. Böylece protokolün ‘Geçmiş ve Bugün’ aşamaları tamamlanır ve ‘Gelecek’ aşamasına gelinir.

Bu aşamada neler yapılır?

Terapist danışandan; daha önce belirlenmiş, işlevsel olmayan tepkileri harekete geçiren, her bir güncel tetikleyici durum için arzu ettiği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan beraber arzu edilen davranışların sergilendiği senaryolar hazırlar. Danışan bu senaryoları adım adım hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşılırsa işlenir. Gerekirse danışana yeni bilgi ve beceriler kazandırılır. Böylece danışanlar daha önce sorun yaşadıkları durumlarla baş etmeye hazır hale gelirler.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Berre Hanım, BDT terapisi nedir?

BDT yani Bilişsel Davranışçı Terapi her yaştan danışana uygulanabilen bir psikoterapi türüdür. Depresyon, kaygı bozuklukları, takıntılar, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozukluğu, uyku bozukluğu, kişilik bozukluğu, şizofreni, cinsel işlev bozukluğu gibi psikolojik problemlerden dolayı sorunlar yaşayan kişilere uygulanmaktadır. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilimsel bir zemin üzerine kuruludur. Birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmıştır.

BDT nasıl uygulanır?

Tedavide danışan kişi ve terapist, çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde; düşünce, duygu ve davranış- lar arasındaki ilişkiler konusunda çalı- şır. Bu yaklaşım genellikle ‘şimdi ve bu- rada’ yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır. Özetle Bilişsel Davranışçı Terapi, sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan; sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan, etkisi araştırmalarla gösterilmiş bir psikoterapi türüdür.

TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Aile danışmanlığı ve çift terapileri de yapıyorsunuz... Sizce özellikle son dönemde ilişkileri çıkmaza sokan davranışlar nelerdir?

Bence tahammülsüzlük. Hiç birimizin diğerine tahammülü kalmadı diye düşünüyorum. Çiftler, problemlerini en çok ‘beni anlamıyor’ şeklinde ifade ediyor.

Çift terapileri nasıl ilerliyor? Çözüne ulaşmak için kaç seans gerekiyor?

Psikoterapi yöntemine bağlı olarak değişiyor fakat ortalama 10-20 seans arası sürüyor. Ayrıca çiftlerin ihtiyacına bağlı olarak daha uzun da sürebilir.

Ebeveyn ve çocuk terapileri alanında daha çok hangi yaş grubu çocuklarla ilgili çalışma yapıyorsunuz?

Daha çok ilk ve orta okula giden çocuklarla çalışıyorum.

Ergenlik döneminde yaşanan sorun- ların en belirgin sebepleri nelerdir?

Ergenlik, çoğu zaman hem çocuk hem de aile için sancılı geçen bir süreç. Bu dönemde çocukluklar ruhsal, fiziksel ve biyolojik bir değişimin içine giriyor. Duygulardaki hızlı değişim, romantik ilgiler, arkadaşlara verilen önemdeki artış, kimlik arayışı, başarı baskısı gibi etkilerle gergin bir süreç yaşıyorlar. Bu gerginlik de tüm aileye yansıyor. Unutmamamız gereken; çocuklarınıza onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermeye devam etmek ve tutarlı olmak.

SEVGİNİZİ GÖSTERİN

Bu dönemi, çocuklarıyla ilişkilerini zedelemeden, sağlıklı bir şekilde atlatmak için ailelere ne önerirsiniz?

En önemli nokta, iletişim. Aileler, çocuklarıyla iletişim kanallarını mutlaka açık tutmalı. Sağlıklı bir iletişim için de konuşmalarda eleştiriden kaçınılmalı, çocuğun sözü kesilmemeli, düşüncelerine saygı gösterilmeli. Ayrıca anne ve babanın istikrarlı bir tutum içinde olması, konulan kuralların uygulanması da çok önemli. Aileler, ergenlik dönemindeki çocuklarını anlamaya çalışmalı, “biz gençken” tarzı söylemlerden uzak durmalı, sevgilerini koşulsuz bir şekilde göstermeli. Bununla beraber, sorunlar içinden çıkılamaz bir hal almadan önce bir uzmana başvurmakta her zaman fayda var. Psikologlar, ergenin yaşadığı sorunlarla baş etme becerilerini desteklemek, uyum becerilerini arttırmak, belirtileri ortadan kaldırabilmek amacıyla uygun psikoterapi yöntem ve teknikleri kullanır. Aile, süreç içindeki tutumları ve nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bil- gilendirilir; anne babalara bu kapsamda psikoeğitim verilir.

Etkili bir psikoterapi süreci için ebeveynlerden beklenenler nelerdir?

Ergen bireyle iletişim halinde olmaları, zorlayıcı ve kısıtlayıcı, agresif tavırlar yerine sevgi dilini kullanmaları, terapileri aksatmamaları, terapi yöntemine göre belirlenen hedeflere uymaları önemli.

Seanslar ne sıklıkla yapılmalıdır? Sürecin işleyişiyle ilgili bilgi verir misiniz?

Seanslar genellikle iki haftada bir yapılır fakat bu herkese göre değişkenlik gösterebilir. İhtiyaca göre daha sık ya da daha az olabilir. Ebeveynle ve ergenle ayrı ayrı görüşülür. Daha sonra bir hedef ve terapi amacı belirlenir.

MASAL TERAPİSİ

Masal ve oyun terapisi nedir? Çocuklara hangi durumlarda uygulanır?

Masal terapisi çocuklarla yeniden masal yazma, terapötik dil ile yazılmış masalları okuduktan sonra analiz yapma, bilinen masalları değiştirerek yeni masallar oluşturma gibi çalışmalardan oluşur.

Peki, oyun terapisinde amaç nedir?

Oyun terapisi oyun ve oyuncak aracılığıyla çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlar. Terapist, çocuğa kendisini güvende hissedebileceği, koşulsuz kabul edildiğini hissedebileceği bir oyun ortamı sunar. Çocuğun kendi sorunlarını kendi becerileriyle çözmesi konusunda, kendi yolculuğunda ona rehberlik eder. 3-10 yaş arasındaki çocuklarla yapılan oyun terapisi çocuğun duygularını, ihtiyaçlarını, arzularını daha iyi anlamasına; problem çözme, kendini kontrol edebilme becerilerinin, özgüveninin gelişmesine; ilişkisel, duygusal ve davranışsal sorunlarının azalmasına katkı sağlar. Oyun terapisi çocuğun gelişimini destekleyen bir terapidir.

Bu seanslarda ebeveynin de rolü var mı?

Elbette, var. Seanslar süresince ebeveynlerle görüşmeler yapılması gerekir. Oyun terapisinde çocuğun yaşadığı problemleri tetikleyen veya sürdüren, işlevsel olmayan ebeveyn tutumları varsa, bu tutumlar anne-babayla paylaşılır, farkındalık kazanmaları sağlanır ve tutum değişiklikleri planlanır.

OKULA HAZIR MI?

Okul olgunluğu testi nedir?

Metropolitan okul olgunluğu testi; okul çağına gelen çocukların ilk öğretime başlamaya hazır olup olmadığını değerlendiren bir ölçektir. Test, okuma olgunluğunu ve sayı olgunluğunu değerlendiren 6 alt testten oluşur. Yazılı soru yoktur, şekiller ve sayılar vardır. Metropolitan okul olgunluğu testi, okul öncesi dönemde, genellikle 5-6 yaşındaki çocuklara yapılır. Bu nedenle okul olgunluğu testini uygulamak için en iyi zaman; okul öncesi zamanıdır.

Son dönemde psikologlara başvuran kişi sayısında belirgin bir artış var. Sizce bunun sebebi nedir?

Pandemi sebebiyle değişen maddi ve manevi şartlar hepimizi olumsuz etkiledi. Ben artışı buna bağlıyorum. Beden sağlığımıza dikkat ettiğimiz gibi ruh sağlımızı da göz ardı etmemeliyiz. Psikolog ya da psikiyatrist, hangisine ihtiyacımız varsa bunu ertelememeliyiz. Ruh sağlığımızı profesyonel yardım alarak koruyabiliriz. Danışanlarımda, seanslardan sonra yaşanan olumsuz durumlarla daha kolay baş edebildiklerini gözlemliyorum.

PSİKOLOĞA NE ZAMAN BAŞVURULMALI

Psikolojik açıdan kişi kendisinin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlar? Hangi durumlarda insanlar psikoloğa gitmelidir?

Kaygı, tekrarlayan düşünce ve davranışlar, bir travma sonrası ortaya çıkan rahatsız edici durumlar, iştah veya uyku düzeninde meydana gelen değişiklikler varsa bir uzmana baş vurulmalıdır. Bununla birlikte uzun süredir devam eden, neredeyse kişilik özelliği haline gelmiş ancak kişiyi rahatsız eden durumlar nedeniyle de psikolojik destek alınabilir. Ayrıca, psikolojik destek almak için illa bir sorun olması da gerekmez. Kişi, kendi bilişsel ve davranışsal süreçlerinin farkına varabilmek; durum, koşul, kişi ve olayları bütüncül bir şekilde alternatif düşüncelerle birlikte değerlendirebilme becerisini edinebilmek için de bir uzmandan destek alabilir. Bazı durumlarda sadece kişi; kendisi, düşünce süreçleri ve duygularını daha iyi anlamak, düzenlemek, organize etmek ve işlevsel hale getirebilmek için de psikoloğa gidilebilmektedir. Kendi davranışlarımızın iç ve dış kaynaklarını araştırıp bulabildiğimizde, hem duyguları hem de davranışları dü- zenleme becerimiz günden güne gelişecektir.

Psikolog seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Öncelikle en önemlisi lisans diplomasının psikoloji alanından olup olmadığına bakılmalı. Daha sonra aldığı eğitimlere, bu eğitimleri nerelerden aldığına, ilgilendiği alanlara, uzmanlığına ve deneyimlerine dikkat edilmeli.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Kısa bir süre önce dünya evine girdiniz? Eşinizle nasıl tanıştınız?

İkimiz de lisa öğrencisiyken ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Okullarımız çok yakındı ve ortak bir çevremiz vardı.

Burak Bey’in sizi en çok etkileyen özelliği ne oldu? Onun doğru kişi olduğunu nasıl anladınız?

Yaşından çok olgun davranması beni çok etkilemişti. Çok düşünceli olması, beni benden daha çok düşünmesi, hep arkamda olduğunu bilmek çok güzel.

Iş dışında kalan zamanlarda birlikte neler yaparsınız?

İstanbul’a gitmeyi çok seviyoruz. Burada ise Hayal Kahvesi’nde vakit geçiriyoruz. Evimizde film izlemek, yürüyüş yapmak, ailemizle ve arkadaşlarımızla birlikte olmak en sevdiğimiz aktiviteler.

Bir psikolog olarak, sizce mutlu evliliğin sırrı nedir?

Bence öncelikle sakinlik, olaylara fevrileşmeden onun gözünden de bakabilmek yani empati kurabilmek çok önemli. ‘Ben ne istiyorum? O ne istiyor? Ne demek istedim? O nasıl anlamış olabilir?’ İletişim kurarken saygıyı hiç kaybetmeden, partnerimizi kırmadan izah etmek lazım. Saygısızlık ne yazık ki sevgiyi tüketebiliyor. Ayrıca çiftlerin ara sıra birbirinden ayrı zaman geçirmesinin de ilişkiyi olumlu etkilediğini düşünüyorum.

Adres: Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok. No:69/3 Kat:2 (Özel Sey- men Koleji yanı) İzmit/KOCAELİ
Tel: 0532.012 96 41

Web: www.berrekutlu.com

 

HEYECANIM HİÇ GEÇMEDİ

Berre Kutlu Kavan, hayatını çok kısa bir süre önce iş insanı Burak Kavan ile birleştirdi. Lise çağlarında başlayan arkadaşlıklarını mutlu sona ulaştıran Berre Kutlu Kavan ve Burak Kavan, şu sıralar hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Mehmet Kavan Yapı A.Ş. İcra Ku- rulu Başkan Yardımcısı Burak Kavan’a, eşi Berre Hanım ile ilgili duygularını sorduk; her cümlenin sonunda kalpler olan yanıtlar aldık...

Burak Bey, Berrre Hanım’ı ilk gördüğünüzde ne hissetmiştiniz?
Onu ilk gördüğümde çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Aynı heyecan bugüne kadar artarak devam etti. Tanıdıkça Berre’den daha da çok etkilendim. Ona karşı olan sevgim günden güne daha da arttı.

Berre Hanım’ın en beğendiğiniz yönü nedir?
Bu soruya verebileceğim çok cevap var ama en beğendiğim yönü birbirimizi konuşmadan bile anlayabiliyor olmamız. Berre’nin ‘ruh eşim’ olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim bakışımdan bile ne düşündüğümü, ne demek istediğimi anlar.

Onu tek bir cümleyle nasıl anlatırsınız?

Klasik olacak ama onu tek bir cümleyle anlatmam imkansız. Yine de tek bir şey söylemem gerekirse, ‘hayatımın anlamı’ olduğunu söyleyebilirim. Berre her şeyiyle mükemmel biri.

Bugüne kadar Berre Hanım’a yaptığı- nız en büyük sürpriz neydi?
Özellikle doğum günlerinde Berre’yi şaşırtacak sürprizler yapmayı seviyorum. Bir planım olduğunu düşündüğü halde tahmin edemiyor, her seferinde mutlu olduğunu düşünüyorum.

Berre Hanım evde yemek pişirir mi? En sevdiğiniz yemeği hangisi?
Evet, çok lezzetli yemekler yapıyor. Sürekli yeni yemekler deniyor, hepsini beğeniyorum. Şu ana kadar beğenmediğim olmadı.

Tek bir hakkınız olsa, Berre Hanım için ne dilerdiniz?
Hayatı boyunca hiç üzülmemesini dilerdim... Ve o güzel gülüşüyle hep gülmesini.

NASIL ARANDI: #kocaeli # kocaelilife # kocaelinindergisi # kocaelidergisi # dergilik # psikolog # kvnyapi # kvn # berrekutlukavan # psikolog # psikiyatri

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.