13-04-2024 10:21

Başarısızlık nedenleri

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 06/09/2023
.stripslashes($urun->baslik).

Başarı yolculuğuna çıkanların hepsi, çıktıkları bu yolculuğu istedikleri sonuçları elde ederek tamamlayamaz. Başarısız olanlardan bir kısmı daha yolun başında, bir kısmı da yarı yolda vazgeçer. Kalanlar da yolun sonuna gelir ama istediklerini elde edemezler. Başarı kadar başarısızlık da tesadüfi değildir. Başarısızlıkla sona eren yolculuklarda başarısızlığın önemli nedenleri vardır.

 

DİNLEYİN VE DÜŞÜNÜN

Bir şeyler başarmak isteyenlerin bir kısmı daha yolun başındayken yolculuktan vazgeçer. Bunun önemli bir nedeni, özellikle başlangıç aşamasında çok önemli olan motivasyonun, hevesin, istek ve iştahın zayıflaması ve zamanla kaybolmasıdır. Çevreden gelen olumsuz geri bildirimler, anlatılan başarısızlık hikayeleri, olası risklerin abartılması; şüphe, kaygı, güvensizlik gibi duyguların gelişmesine neden olur. Bu duygular da daha garantili yaklaşmaya, cesaretin kırılmasına, vazgeçilmesine veya başlamanın geciktirilmesine neden olur. Geciken başlangıçlar heyecanın, hevesin azalmasının ve hatta zamanla sıfırlanmasının sebebidir. Deneyimleri dinlemek, onlardan dersler alınması için iyidir ancak onların, kafalarda aşılması güç bariyerler oluşturmasına izin verilmesi doğru değildir. Deneyimler dinlenmeli ancak akıl süzgecinde süzülmelidir. Unutulmamalıdır ki her hikayenin kendi dinamikleri vardır ve bu dinamikler birbirinden farklıdır.

 

BAŞLAMAK ÖNEMLİDİR

Başlamak önemlidir ancak her şey değildir. Arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin tam olarak uygulanması gerekir. Sürecin bir yerinde vazgeçiliyor olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunların önemli olanlarından birisi yapılan planların uygulanmaması, plandan farklı uygulamaların yapılmasıdır. Bir başka neden, planlananlar yapılıyor olsa da istenen ara sonuçların alınamıyor olması veya elde edilen sonuçların bir referans değerle karşılaştırılamıyor olmasıdır. Eğer ara aşamalarda ulaşılması gereken ara hedefler belirlenmediyse sözü edilen bu durum ortaya çıkar. Çok sık karşılaşılan bir diğer neden, temin edileceği düşünülen kaynakların, gerek bütçe kısıtları ve gerekse ihtiyacın baştan belirlenmemesi gibi nedenlerle temin edilememesi; kaynak yetersizliği ortaya çıkmasıdır. Beklenmedik risklerle karşılaşılması veya öngörülen risklerin ortaya çıkması ama ortaya çıkan risklerle baş edilememesi de süreci kesintiye uğratır, yolculuktan vazgeçmeye neden olur.

 

DOĞRU HEDEF BELİRLEMEK

Başarı için net hedefler belirlenmesi önemlidir elbet. Ancak hedeflerin doğru belirlenmemesi de başarısızlığa neden olabilir. Hedeflerin net olmaması veya çok büyük olması nedeniyle belirlenen hedeflere bir türlü ulaşılamıyor olması; hedefler yakalansa bile yalnız bazı paydaşlara fayda sağlaması ve diğer paydaşların bu başarıdan bir şey elde edememesi; hedeflerin kabullenilmiş, sahiplenilmiş olmaması başarısızlığın habercisidir.

 

BAŞARI İÇİN İYİ YÖNETİM

Başarı yolculuklarında yöneticilerin bilgi ve deneyim sahibi olması, uygun tutum ve davranışlar sergilemesi çok büyük önem taşır. Yöneticiler süreci çok iyi yönetmelidir. Periyodik gözden geçirme faaliyetinin yapılması, sonuçlara göre gerekli girişimlerde bulunulması, plana göre ilerleme olduğunun kontrol edilmesi, ara hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının izlenmesi, süreci kesintiye uğratabilecek faktörlerin önlenmesi, moral ve motivasyonun yüksek tutulması, başarı için kararlı olunması yöneticilerden asgari şartlarda beklenenlerdendir.

SÜREKLİ GELİŞİM

Yöneticiler kişisel gelişimlerini önemsemeli ve kendilerini sürekli geliştirmelidir. Zira teknolojide, yönetim yaklaşımlarında değişim hızı çok yüksektir. Bu hızlı değişime ayak uydurmanın tek yolu sürekli gelişim içinde olmak, amaçlara yönelik olan bilgiyi alıp kullanabilme becerisi göstermektir. Yöneticiler bir yandan kendi kişisel gelişimlerini sağlamaya çalışırken bir yandan da sorumlulukları altındaki çalışanların kişisel gelişimlerini sağlamalıdır.

 

DEĞİŞİM AKADEMİ

Adres: Sanayi Mah. Kozalı Sok. Çarşı Yapı AVM C Blok No:10 C-20 İzmit/Kocaeli

Web: www.degisimakademi.com.tr

kamilbolat@degisimakademi.com.tr

NASIL ARANDI: #kamil bolat # değişim akademi # kocaeli # izmit # eğitim

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.