16-07-2024 23:36

Başarı için bilinmesi gerekenler

   0 Kişi Yorum Yaptı   Eklenme Tarihi: 03/08/2023
.stripslashes($urun->baslik).

Başarı; temenni ederek, umut ederek veya hayal ederek elde edilemeyeceğine göre başarmak için yapılması gerekenler vardır. Bunlar, başarılı uygulamalar incelenerek ortaya çıkarılmıştır. Yapılması gerekenlere ilişkin tüm detaylar, öğrenilebilir detaylardır. Başarı elde edebilmek için yapılması gereken; yapılması gerekenleri öğrenmek ve uygulamaktır. Bu konuda söylenecek şeyler başarı elde etmek isteyen tüm şahıs, kurum, kuruluş ve yapılar için geçerlidir.

 

BAŞARI İÇİN PLANLAMA

Özellikle kurum ve kuruluşlarda başarı yolculuğuna yönelik planlama, hiyerarşik olarak yukarıdan aşağı doğru yapılır. Yani çerçeveyi üst yönetim çizer, alt yönetim kademeleri de bunları detaylandırıp organizasyonun tüm birimlerinin sürece dahil olmasını sağlar. Üst yönetim, yönetim kurulunun gösterdiği istikameti dikkate alarak önce üst hedefleri, işin ana takvimini ve bütçesini belirler; sonra alt kademe yönetim bunları dikkate alarak kendi hedeflerini belirler, iş planını ve bütçesini hazırlar.

 

BAŞARI İÇİN 6 ADIM

1- İyi bir mevcut durum analizi yapılmalıdır. Bu kapsamda şirketin satışları, cirosu, giderleri, karlılığı, piyasa payı vb. gibi ortaya çıkardığı mevcut sonuçlar ile sahip olduğu personel, deneyim, makine, teçhizat, yazılım, bina, tesis gibi kaynaklar raporlanır. Bu raporlama gelişmenin, başlangıç noktası ile karşılaştırılması ve atılacak adımların büyüklüğüne karar verilebilmesi için gereklidir.

2- Şirketin birkaç yılı kapsayan orta vadeli amaç ve hedefleriyle bunların yıllık kırılımı belirlenir. Hedeflerin, gerçekten şirkete yol aldıracak, net ve ölçülebilir hedefler olması önemlidir.

3- Hedeflere ulaşmanın önündeki olası engeller, önemli riskler üzerinde çalışılmalı ve dikkate alınması gerekenler listelenmelidir. 2020 yılında yaşanan pandeminin yalnız ülkemizde değil dünyada da birçok şirketi hedeflerinden uzaklaştırdığı hatta yok ettiği, geçmiş yıllarda ülkemizde yaşanmış olan döviz dalgalanmalarının şirketlerde nelere sebep olduğu unutulmamalıdır.

4- Hem hedeflere ulaşabilmek hem de riskleri bertaraf edebilmek için yapılması gerekenler belirlenmeli; yapılacaklar için bir iş planı, bir yol haritası hazırlanmalı; ihtiyaç duyulan ek kaynaklar ve bunun bütçesi belirlenmeli, bütçenin zamana bağlı olarak nasıl kullanılacağı netleştirilip tüm bu çalışmalar onaya sunulmalıdır.

5- Onay alındıktan sonra önce projeyi yönetecek ekip üyeleri yani proje ekibi belirlenmeli, sonra şirketin karşı karşıya olduğu durum, zorunluluklar, hedefler, riskler, yapılacaklar, ana iş planı, bütçesi diğer yöneticilere anlatılmalı ve anlamaları sağlanmalı; onların da ana hedefleri ve çerçeveyi dikkate alarak, kendi bölümlerinde aynı başlıklardaki çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır. Böyle yapılması, organizasyondaki herkesin aynı hedeflere odaklanmasını, kaynakların ortak hedefler için seferber edilmesini sağlar. Alt kademelerde yapılan planlamalar aylık bazda yapılıp, ilerlemenin izlenmesine zemin hazırlanmalıdır.

6- Bundan sonra yapılması gereken, yapılmasına karar verilenlerin, belirlenen takvim ve belirlenen bütçe içinde kalarak yapılması ve beklenen sonuçların alınmasının sağlanmasıdır. Yönetim, uygulamalar devam ederken süreci kontrol altında tutmak için ilerlemeyi ve elde edilen sonuçları periyodik olarak, mümkünse ayda bir gözden geçirmelidir. Gözden geçirme faaliyetinde yapılan; yapılanların iş planına göre yapıldığının, ulaşılması gereken ara hedeflere ulaşıldığının, kaynakların yani bütçenin planlandığı şekilde kullanıldığının gözden geçirilmesidir. Gözden geçirme, sürecin kontrol altında tutulmasını sağlar.

 

SONUÇLAR YÖNETİCİLERİN ESERİDİR

Başarı yolculukları, istenen sonuçları elde ederek veya hayal kırıklıkları ile sona erer. Alınan her türlü sonuç yöneticilerin eseridir. İyi ustanın elinden kötü bir ürün çıkmaz. İyi sonuçlar elde etmek, sürecin iyi yönetilmesini, bu da bilgi ve deneyim açısından donanımlı yöneticileri gerektirir. Yönetici koltukları, orada oturmayı hak etmeyenler için hiç de zannedildiği kadar rahat ve emin yerler değildir. O koltuklara, koltuk kapma yarışıyla değil, o koltukta oturmayı hak etmeyi sağlayacak bilgi ve deneyime ulaşıldığında oturulur. Aksi halde, hevesle oturulan o koltuklar, idam mahkumunun ayağının altındaki sehpa olur. Deneyim, zaman ve uygulama yapmayı; bilgi ise eğitimi gerektirir. Eğitim almadan bilgi, gerekli bilgiyle donanmadan da uygulama olmaz. Aksi halde elde edilecek tek şey kötü bir deneyim olacaktır.

 

DEĞİŞİM AKADEMİ

Adres: Sanayi Mah. Kozalı Sok. Çarşı Yapı AVM C Blok No:10 C-20 İzmit/Kocaeli

Web: www.degisimakademi.com.tr

kamilbolat@degisimakademi.com.tr

NASIL ARANDI: #kamil bolat # değişim akademi # kocaeli # izmit # eğitim

YORUMLAR
Yaptığınız yorumlar editör onayından geçmektedir.